multitrack

Installasjon av Multitrack

Du trenger:

Fremgangsmåte
1. Finn frem til mappen 2016.1.0MultiTrack6.4.891.0FullPackageNXmXnT, eventuelt tilsvarende mappe av nyere dato.
2. Kopier følgende filer over til C:DigaSystem (altså mappen der DBM er installert)

3. Kjør Administrator som Windows-administrator, gå inn i Local Settings -> Programs og sjekk at Multitrack er aktivert som tilgjengelig program (ingen understrek foran programnavnet) og at riktig Multitrack-versjon ligger som value. (Altså MultiTrackV6.exe.)


hei · planer nova text/plain